Důležité dokumenty

  • přihláška – odevzdává se do konce května zde
  • prohlášení o bezinfekčnosti – podepisuje se u odjezdu
  • prohlášení o odpovědnosti za škodu – podepisuje se u odjezdu
  • posudek zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (nový formulář od 1. 1. 2014!!), platí 1 rok od vydání – odevzdává se u odjezdu zde
  • originál kartičky pojištěnce – u odjezdu
  • očkovací průkaz (stačí kopie) – u odjezdu, není nutné