Tábor 2023

Vážení rodiče, 
Předpředstavebka a představebka pro děti, které chodí do starších: 23.-25.6. a 1. – 4. 7.
2023
Odevzdání bedýnek a postelí bude probíhat 17.-18.6. a 20.6. 2023, přesné časy včas upřesním.

Základní údaje
Termín: 4.7. – 23. 7. 2023 (20 dní)
Místo: Vápno u Mnichova Hradiště
Cena: 4 800 Kč (300 Kč sleva pro členy oddílu a 300 Kč sleva pro sourozence)
Možnost přihlášení: do konce května
Kapacita: 35 dětí

Hlavní vedoucí: Noemi Vaculínová (noemi.vaculinova@gmail.com, 608 166 364)
Hospodář: Jan Karen, Háňa Rýdlová
Zdravotník: Terka Boháčová
Vedoucí: Matěj Bittner a skvělí instruktoři

Vybavení na tábor
 Sololitová bedýnka, ve které mají po celý tábor v týpí uskladněné osobní věci
(budeme je vyrábět)
 Postel z vrbových proutků, na které děti spí
 Batoh přizpůsobený velikosti dítěte a spacáku (půjdeme na výlet s přespáním mimo
tábor)
 Ostatní běžné věci dle Seznamu věcí na tábor – jedná se o doporučené minimum
 Stylové oblečení: něco pirátského podle fotek 🙂

Bedýnku převažte pevným provázkem a viditelně označte jménem dítěte. Postel taktéž
převažte provázkem a označte jménem dítěte. Nikdy nebalte a nesvazujte postel a bedýnku dohromady! Bedýnku nebo postel je možné obalit igelitem. Nedávejte dětem kufr či tašku přes rameno.
Je bezpodmínečně nutné, aby si věci balily děti samy, s případnou pomocí rodičů. Jinak neví, co mají s sebou zabaleno, a za celý tábor to z bedýnky nevyndají.


Dokumenty k odevzdání
 Přihláška (nutno odevzdat do konce května)
 Bezinfekčnost (nutný podpis zákonného zástupce s datem odjezdu na tábor)

 Potvrzení od ošetřujícího praktického lékaře (platí dva roky)
 Originál kartičky pojištěnce
 Informace o proočkovanosti dítěte (pokud není uvedeno v potvrzení od lékaře)


Všechny dokumenty kromě přihlášky přebereme v den odjezdu. Pokud dítě pravidelně bere nějaké léky, je nutné to napsat do přihlášky. Při odjezdu odevzdejte zdravotníkovi veškeré léky – popsané s tím, jak je dítě užívá. Prosím nepodceňujte jakákoli zdravotní omezení dítěte – napište nám je do přihlášky a sdělte zdravotníkovi.


Návštěvní den
Návštěvní den bude v sobotu 15.7. Jídlo je zajištěno (nebráníme se však mňamkám na
svačinu), je možné si vzít vlastní stan a přespat do neděle ráno.


O táboře
Tábor je umístěn uprostřed rozlehlých lesů v údolí říčky Zábrdky nedaleko obce Vápno. Děti spí ve stylových stanech týpí po cca 5, odděleně dle pohlaví a věku. Chod tábora zajišťuje tým zkušených vedoucích a instruktorů, kteří pracují jako dobrovolníci. Na provozu tábora,
především vaření, přípravě dřeva, hlídkách a udržování pořádku, se podílejí i děti dle svých
schopností. Celý táborový se den skládá z pečlivě připraveného programu, který obsahuje
motivační bloky, rukodělné výroby, dovednostní, pohybové i vzdělávací hry. Program je
zaměřen především na rozvoj týmové spolupráce, odpovědnosti, samostatnosti,
sebepoznávání, osvojení si tábornických dovedností a poznávání přírody.
Děti spí na postelích z vrbových proutků cca 20 cm nad zemí. Na posteli leží igelit, karimatka
a na ní deka, kvůli pohodlnému ležení a zajištění tepelného komfortu. Většinu věcí mají děti
uloženou v bedýnce, kterou si vyrobí před táborem. Dalším úložným prostorem jsou látkové
pytlíčky na drobnosti, které jsou pověšené po obvodu týpí (ne velké pytle na prádlo, ty jsou
příliš těžké).

Z hygienických důvodů není dovoleno přechovávat v týpí potraviny.
Jídlo je zajištěno 5x denně – 2 teplá jídla, snídaně a svačiny. Celý den je dětem k dispozici
čaj, šťáva a voda. Mytí probíhá pravidelně v teplé vodě. Dle počasí je možnost koupání
v potoce, který protéká naším táborem. Řídíme se zimním časem.

Táboříme v přírodě, a proto
nám tam nevede elektrický proud a není tam ani mobilní signál. Za telefony a ostatní cennosti neručíme. Součástí programu je návštěvní den, kdy mají rodiče možnost navštívit své děti, poznat život v našem indiánském ležení a zažít nezapomenutelné hry.

Vzhledem k nárokům na určitou samostatnost a zdatnost je tábor vhodný pro děti, které již absolvovaly 1. třídu základní školy. Pro všechny děti, účastnící se tábora, je povinná účast alespoň na dvou oddílových akcích (z toho jedna vícedenní výprava) před odjezdem na tábor, z důvodu poznání se v kolektivu.


Kontakt během tábora
Pohledy a dopisy jsou příjemným zpestřením, které ocení každé dítě. Adresa na tábor je
následující:


LT Skarabeus ČTRNÁCTKA
Jméno dítěte
Pošta Mnichovo Hradiště

Poste restante
29501 Mnichovo Hradiště

Poštu posílejte jedině pomocí služby Obyčejná zásilka, jinak ji není možné vyzvednout.
Balíky prosím neposílejte. 
Pokud budete chtít kontaktovat v průběhu tábora vedoucí, pište SMS na číslo Noemi 608 166
364, pokusíme se reagovat co nejdříve (pamatujte, že v údolí není takřka žádný signál).

Popis cesty:

Auto zaparkujte v obci Vápno v bodech č. 1, 2 či na jiném dle vaší kreativity viz mapa č. 1 a dále se vydejte dle mapy č. 2.:

http://skarabeus.ctrnactka.cz/wp-content/uploads/2016/02/planek.jpg
http://skarabeus.ctrnactka.cz/wp-content/uploads/2017/02/mapa1.jpg

PS: Vezměte si s sebou pevné boty, bývá bláto.

Veškeré návody na výrobu táborového vybavení a dokumenty naleznete na Skarabíckém webu v záložce Ke stažení.