Závěrečná výprava starších do Zbořeného Kostelce 15.-17.3. 2024

 

Byli tu: Neda, Bártek, Prokop, Maruška, Vojta, Fanča, Liška, Fíla, Milan, Diviš, Ctibor, Muffin, Ježek, Noemi

pátek:
Případ Bílého jezdce
Bylo právě po poledni a můj přítel seděl proti mně v křesle a četl dnešní noviny. Jinému pozorovateli by unikla ona nepatrná změna v jeho chování, kterou jsem i já, jeho dlouholetý společník, spíše vycítil, než zpozoroval. Došel jsem k závěru, že právě pracuje na případu, ale v jeho vyšetřování nastala jakási odmlka, kterou nelze zkrátit jakoukoliv mentální námahou. Moje domněnka byla vzápětí potvrzena, když Holmes odložil noviny a promluvil.
„Milý Watsone, byl byste tak laskav a doprovodil mne dnes odpoledne při mém vyšetřování?“
„Jistěže, víte, že jsem vždy rád svědkem vaší práce, a dnes stejně nic jiného na programu nemám,“ odpověděl jsem.
„Skvěle, mám na třičtvrtě na čtyři domluvenou schůzku, která je pro mé vyšetřování nezbytná. Pokud mám být upřímný, už netrpělivě čekám několik dní, ale v jiný čas jsem ji smluvit nedokázal. Oblečte se, za pět minut vyrážíme a detaily vám vysvětlím cestou.“

„Okolnosti jsou následující, “ začal Holmes, když jsme už kráčeli po ulici. „V posledních měsících došlo k sérii vražd, které spojuje zvláštní fakt, a to, že vždy byla na místě činu nalezena šachová figurka bílého jezdce. Policie se, co se týče tohoto případu, opět vyznamenala svou neschopností. Jelikož byli všichni zavraždění také prodejci návykových látek, odepsali vše, jako loupežné vraždy a pro pátrání po pachateli, prý nemají dostatek důkazů. Ale já jsem si jistý že je za tím něco víc. Podařilo se mi některá místa činu prohlédnout a zjistil jsem o našem pachateli toto: Je to vysoký muž, vždy měl na sobě společenské boty na nízkém podpatku a nosí brýle. Nakonec jsem, díky jeho neuváženosti, vystopoval, kde pracuje. Poslal mi výhružný dopis, který nebyl tak anonymní, jak si myslel. V antikvariátu, kde pracoval, ale už dal výpověď a jediná moje stopa bylo telefonní číslo na jeho domácí. A na schůzku s ní právě jdeme.”
Po chvíli jsme došli k obytnému domu a Holmes zazvonil na jeden ze zvonků.
„Mimochodem, myslí si, že si chceme pronajmout byt, tak se chovejte podle toho,” prohodil ke mně, než nám mile vypadající žena otevřela.
“Dobrý den, dobrý den, vy musíte být pan Holmes, že ano? Tak jen pojďte dál.”
Provedla nás chodbou až do bytu.
“Prosím, vše si po libosti prohlédněte, předchozí nájemník se mi právě dnes vystěhoval, tak pokud budete spokojeni, můžete se nastěhovat kdykoliv. Záchod je na chodbě jen pár kroků od hlavních dveří.”
„Můj společník je velmi vybíravý, co se týče hygienického zázemí, bude lépe, když mu toaletu osobně ukážete,” prohlásil, k mému překvapení, Holmes. Ale já jsem se s ním neúčastnil vyšetřování poprvé a tak jsem věděl že by nebylo moudré mu odporovat.
Když jsem se s paní domácí vrátil, slíbil Holmes že se jí ozveme a vyšli jsme ven. Holmes ihned vyrazil po chodníku, až jsem mu sotva stačil.
„Určitě jste něco v tom bytě našel! Je to další stopa?” zeptal jsem se ho.
„Ano Watsone, ale to počká do vlaku, teď musíme spěchat na nádraží a nasednout na první vlak do Zbořeného kostelce!”

Ve vlaku mi Holmes podal jeden papír, jakýsi dopis, a malý papírek, na kterém byla napsána pouze adresa. Po bližší inspekci jsem zpozoroval, že dopis je místy přeškrtaný a celý zmačkaný, jako by autor nebyl spokojený s jeho obsahem a rozhodl se ho zahodit. .

————————————————————————————————————————
Nevím jak tenhle dopis začít, možná bych ho ani neměl psát, ale myslím že zasloužíš vysvětlení.
Když jsem před půl rokem bez varování odešel bylo to proto, že jsem se konečně rozhodl vyrovnat se svojí minulostí a to pomstou na těch, co mi ublížili. Udělali si ze mě bílého koně a museli za to zaplatit. Zbývá už jen poslední. Vystopoval jsem ho do Zbořeného Kostelce a v pátek se tam vydám dokončit tuhle vendetu.
————————————————————————————————————————
Zbořený Kostelec 109
————————————————————————————————————————

„Teď hrajeme o čas Watsone. O motivech vraha už jsem teorii měl, to dopis jenom potvrdil, ale netušil jsem že je tu další osoba v tak bezprostředním nebezpečí. Doufejme jen, že nepřijdeme pozdě.”
S Holmesem nebyla žádná řeč, a tak jsme jeli mlčky, až jsme vystoupili a já opět sotva popadal dech, když jsem se s ním snažil držet krok. Když jsme došli k domu pod adresou na papírku, spatřili jsme otevřenou bránu do dvora, a oba nás pojalo neblahé tušení. Na dvoře s naše obavy naplnili v podobě před vchodem do domu stojící kaluže krve, od které vedly krůpěje až k bráně, od které jsme přišly, ty jsem napoprvé přehlédnul. Holmes vytáhl světlo a rázoval po dvoře, sledujíce každou kapičku. Podle něj jsem také zpozoroval další stopu, vedoucí od kaluže, byly to otisky bot a vedly též k bráně, ale kus od oněch krůpějí.
Holmes vyšel sehnut až před bránu na silnici, a tam se najednou narovnal.
„No jistě! Pojďte Watsone, s trochou štěstí ho ještě dostihneme!”
Vyrazili jsme směrem od nádraží, po té dlouhé ulici, podle které ležel onen dům a vlastně celá dlouhá vesnice Kostelec. Na jejím konci jsme přešli po lávce řeku a zamířili k autobusové zastávce, kde stála jediná postava. Ta se ale dala při zpozorování našeho příchodu do běhu a já poznal že to je muž, a poměrně vysoký.
„A máme ho Watsone! Za ním!”
Cesta od zastávky stoupala prudce do kopce do lesa, ale my jsme našeho uprchlíka z očí neztráceli. Na jejím konci ale k našemu překvapení cesta zanikla uvnitř zříceniny hradu a s ní i onen muž.
„Teď hlavně tiše, až nevyzradíme naší pozici, dřív nebo později se pohnout musí,” zašeptal mi do ucha Holmes.
Sotva to dopověděl, sesula se ze zdi pár metrů od nás řádka kamení a najednou noc proříznul vyděšený výkřik, se kterým se muž zřítil z hradní zdí.
Opatrně jsme se přiblížili k bezvládnému tělu, ale když jsme uviděli jak nepřirozeně se jeho krk zkroutil, bylo nám jasné, že od něj už nikomu žádné nebezpečí nehrozí.

Příští den, v pohodlí našeho obývacího pokoje, jsem Holmesovi položil onu otázku, jejíž odpověď jsem toužil znát od předešlé noci.
„Že jsme dostihli vraha jsem pochopil, ale kdybyste se mně zeptal jak jsme ho dostihli, nebo co se stalo na tom zakrváceném dvoře, nedokázal bych vám říct zhola nic. Tak co se včera stalo?
„Myslím příteli, že bude lepší, když začnu své vysvětlení ještě dříve. Onen muž, který včera tak náhle zemřel před našima očima, byl samozřejmě oním vrahem s bílým jezdcem, jeho motiv vysvětluje ten zmačkaný dopis, kde píše že se mstí za to, že byl využit jako bílý jezdec. Jste obeznámen s tímto slangovým označením pro nastrčené osoby, mající za účel zastřít ilegální činnost? Tak tedy toto je jasné, a teď přejděme k stopám, které se mi naskytli na místě, kde dostihl svou poslední oběť. Ze stop krve jsem vyčetl, že vrah svou oběť pobodal, a následně odešel, směrem od nádraží, čemuž nasvědčovaly, jak stopy, tak fakt, že jsme ho nezpozorovali při naší cestě z nádraží. Vyvstává otázka, kam se podělo tělo. Odpověď na ní mi poskytli krůpěje směřující k bráně, kde najednou skončily. Bylo zjevné, že oběť nebyla tak mrtvá, jak si vrah myslel, a zvládla dojít k automobilu a odjet. Vyhodnotil jsem že je důležitější dostihnout vraha a automobil stejně nebylo možné sledovat, a tak jsme vyrazili směrem k zastávce, kam měl vrah dle mého úsudku namířeno, a zbytek už znáte.”

 

sobota a neděle:
V sobotu jsme podle většinového přání rozhodli, že místo plánovaného puťáku, budeme na chatě Muffinovy babičky ve Zbořeném Kostelci spát i ze soboty na neděli. Tak jsme si jen před obědem vyrazili na výlet, ze kterého jsme přišli asi v pět. A abych se přiznal, tak jsme zbytek výpravy proflákali. Hráli jsme pétanque, šipky, mölkky a taky krycí jména, mafii, mtg a další.

zapsal: Muffin

….fotky z oddílového foťáku, od Muffina a od Ježka najdete na obvyklém místě

 

Výročka oddílu Skarabeus – 23.2. – 25.2. 2024 starší a 24.2. mladší

.

nejprve si přečtěte jak letošní výročku prožili mladší Skarabíci:

Účastnili se: Noemi, Krtek, Doubravka, Myš, Fanča, Matěj, Tonda, Fanda, Martin, Baget,
Josí a Žofka.

Naše pouť započala na hlavním nádraží, kde jsme se postupně sešli v plném počtu 11ti lidí.
Vlakem jsme odcestovali do Berouna, kde jsme se dalším dostali do Jinců. Tak jsme se
prvně vydali špatným směrem, ale to není žádná tragédie, takže jsme správnou cestu za
nedlouho našli a vydali se po zelené naučné stezce nahoru na Plešivec. Než  jsme se ale
vymotali z města čekala nás zrada a to že naše značka nám zmizela před očima a tak jsme
se na ní napojili za městem. Šli jsme přes vesnici Běřín kde nám přečetla Noemi pověst

o obrech z Plešivce. Dále jsme došli přes kravské pastviny  na rozcestí, kde jsme si
dali oběd. Po obědě Noemi vytasila mapu a začala prověřovat naše schopnosti s mapou.
Když byla odpověď správná zasloužili jsme se o kousek Cheesecaku, který upekla
Doubravka. Po posilnění už nám zbýval jen kus cesty na konci, které byl vrchol a setkání se
skupinou starších, kteří také mířili na vrchol. Dorazili jsme chvilku po nich, kdy si zrovna dávali
oběd, tím jsme se my nemuseli trápit, jelikož jsme obědvali pod kopcem. Po chvíli měli
všichni dojedeno a tak přišla na řadu zábava ve formě hry na vlajky. Hra ovšem nebyla
obyčejná, hráli jsme vedoucí proti dětem. Nám vedoucím bylo už ze začátku jasné, že
nemáme šanci na vítězství, protože dětí bylo dvakrát tolik co nás. Nakonec jsme nedohráli,
ale to nevadilo, protože jsme si to i tak užili. Následovala tradiční část výpravy, která se
odehrávala kousek pod kopcem na druhé straně, než jsme odkud jsme přišli. Každý rok se
sem přinesou listiny které obsahují seznam lidí, kteří jsou právoplatnými Skrabíky ( tedy že si
udělali nováčkovskou zkoušku) a také prezenční listinu kam se každý rok podepisují všichni
kdo na výpravě jsme. Letos nám přibyli čtyři nový členové a finální číslo vyhrál Honza a to
111. Skarabík. Ke tradicím našeho oddílu patří i hra veverky, kdy máme šátky jako ocásky a
snažíme se být jediná veverka s ocáskem v lese. Cestou do Rejkovic odkud nám jel vlak
domů jsme šli dvakrát rychleji než cestu na Plešivec a to nejen protože byla z kopce, ale i
proto, že jsme neměli neomezeně času. Vlak jsme ale stihli, nalodili se na jeho palubu a s
přestupem v Berouně uháněli směrem domů. Na zakončení výpravy nám Noemi přečetla
povídku, aby cesta rychle utíkala.

Zapsala Doubravka

.

…a jak výročku prožili starší Skarabíci? (ještě drobnost, pokud máte problém porozumět souvislému textu, poproste Freda ať Vám to převypráví!) :

.

Byli tu: Míša, Muffin, Tonda, Sir Trol Teodor, Ježek, Fred, Myšák, Jakub, Milan, Honza, Liška, Vojta, Filip, Maruška, Anička, Fanča, Neda, Bárt, Briket

Dojevše ze Smícháče krásným kupéčkovým vlakem přímo do Hořovic, vyrazili jsme k nádherně bahnitému rybníku Velký Krejcárek, vedle nějž leží ještě Prostřední Krejcárek, Malý Krejcárek a studánka, z níž jsme, přes úplně čistou vodu pouze s mírným chemicky působícím povlakem na vrchu, nic nevypili, zato jsme však kousíček od ní v lese roztáhli přístřechy, najedli se a šli spát, abychom se ráno zase mohli probudit, znovu najíst a zbořit tyto pracně stavěné přístřechy, jež nás sice před deštěm ochránily, avšak tak malým, že Téďa, spící tradičně „kus“ od ostatních, neměl zapotřebí se schovávat, to však odbočuji od ranních aktivit, jež dodělavše, mohli jsme zase vyrazit, tentokrát s cílem Plešivec, kde jsme se měli sejít s malými, které však nakonec, oproti plánu, jenž počítal s naším výrazně pozdějším příchodem a dřívějším příchodem malých, předhonivše, museli jsme na ně čekat, leč alespoň obědvajíce, pročež nám to vlastně vůbec nevadilo, naopak, načež, jsouce již téměř všichni naobědvaní, když přišli, mohli jsme si zahrát cvičku, akorát se šátky, neboť nikdo si boty navíc na putování naštěstí nevzal, a také netradičně vedoucí proti všem dětem, tedy asi osm vedoucích ku osmnácti dětem, což byla překvapivě vyrovnaná a k ničemu nevedoucí kombinace, a tak, nakonec nuceně ukončivše hru, pustili jsme se do tradičního výročkování, neboli do společného focení, poznávání obsahu temného černého pole, hraní veverek a nakonec do listinování, u nějž bylo v intelektuálním kruhu vedoucích veselo kvůli pravopisným chybám v nové listině, důležitější však je, jak všichni víme, zavzpomínání na nepřítomné kmeňáky*, zapsání nových členů, popořadě Bárta, Nedy, Aničky a Honzy, což kvůli nedostatku času ani nestihnuvše dostatečně oslavit, museli jsme se již rozloučit s malými a Fančou, jež nás, mrznouc v noci, opustila, zato však do našich řad přivítavše Myšáka, jenž v pátek kvůli nacvičování hudebních majstrštyků přijet nemohl, mohli jsme vyrazit dále, dolů z Plešivce, s dvěma cíli – pěknou lakrosovou loukou a místem na spaní –, jichž jsme i dosáhli – na pěkné lakrosové louce jsme si zahráli ještě pěknější lakros, jsouce z něj však úplně vyřízení, netěšilo nás příliš hledání místa na spaní, naštěstí však nezakotvivše v ošklivém smrkovém lese, došli jsme až k docela pěknému místu u potoka, kde jsme, ani nestavíce přístřechy, ježto nemělo pršet, zato však vykonavše základní aktivity, jako je jezení, čištění si zubů a samozřejmě hraní MTG, ulehli k spánku, mimo jiné ještě diskutujíce o kulinářské soutěži, jež by se mohla uskutečnit v budoucnu na nějaké výpravě, avšak ne příliš dlouho na to, abychom ráno, probudivše se a vykonavše základní lidské potřeby, nemohli pokračovat dále, tentokrát s cílem Hostomice pod Brdy, avšak majíce dost času na jeho dosažení, mohli jsme si po cestě ještě zahrát MTG, lakros a míčbee, a ještě k tomu si objednat v Hostomicích skvělý dort za zbylé peníze, jejž pak snědše při přestupu v Zadní Třebáni, dočerpali jsme chybějící energii a mohli jsme docela poklidně dojet do Prahy, kde jsme se rozloučili, majíce za sebou další skvělou výpravu, již si všichni nepochybně hrozně užili.

*Důvody pro nepřítomnost kmeňáků na Výročce až na Míšu, jenž šel s námi, mohou být dva – zima a to, že jsme jim dali vědět asi pět dní předem, což však nebudeme z důvodu reputace vedoucích uvádět jako hlavní důvod, navíc to nikým nemáme potvrzené (leč to ani ten první důvod) a také je Výročka na seznamu výprav už od začátku roku.

Zapsal Fred

Fotky si prohlédněte na známém místě

 

P.S. …já vidím nepřítomnost kmeňáků v touze zbavit se alespoň na chvíli vlastních dětí, kterými je (z většiny) oddíl tvořen :o) (Mára)

výprava do ZOO – 20.1. 2024

byli tu: Téďa, Fred, Vávra, Tonda, Tonča, Žofka, Danča, Gabík,
Fanča, Anička, Juli, Muffin, Briket, Martin, Milan, Honzík, Filip,
Diviš, Limetka, Ctibor, Bártek, Neda, Myšák, Noemi a Jakub

Na zemi byl poprašek sněhu a celý den vypadal jako svěží zimní
ráno, ale to nás nezastavilo a vydali jsme se do pražské zoo.
Rozdělili jsme se do menších akčních skupinek a naše cesta po
zoo započala. Kromě luskounů, klokanů a slonů jsme viděli
Vodnice posvátné – žáby, které žijí pouze v jezeře Titicaca a
mohou dosáhnout váhy až jednoho kilogramu. Také jsme viděli
nové gorilí mládě a někteří se dozvěděli spoustu zajímavých
informací o hroších. Na konci celé akce jsme si ještě zahráli pár
her a rozloučili se.

zapsala: Danča

fotky najdete zde

Běžková výprava na Srní 12.-14.01. 2024

 

Byli tu:

Fred, Ježek, Liška, Vojta, Filip, Géďa, Jakub, Muffin, Diviš, Káťa*, Myš, Sir Trol Teodor, Kubajs

Pátek
Dorazivše v pátek po úmorných tří a půl hodinách jízdy autobusy na Srní a došedše do chalupy, byli jsme přivítáni v již vytopené chalupě Géďou, Kubajsem a Káťou*, načež, navečeřevše se vlastního jídla, hráli jsme různé hry a postupně jsme chodili spát, ta v tu chvíli nejvybranější společnost, Fred, Myšák a Liška, samozřejmě, jdouc příkladem, vyrazila první. ¹

Sobota
V neděli, nasnídavše se speciální rýžové kaše pro vybranou společnost, jsme dlouho v klidu nepobyli, nechali chudáka Káťu* samotnou a vyrazili na autobus, jenž nás dovezl až na Modravu, Filipovu Huť, odkud jsme vyrazili na výlet krásným, čistým sněhem, jehož trasa je známá jen zasvěcenějším. ² Téďa si rozbil vázání, pročež šel pěšky. Každopádně u nějakého rozcestníku jsme se rozdělili na v tu chvíli nejvybranější společnost, jež se skládala z těch nejvýkonnějších a zároveň nejméně líných, a zbytek, mezi nimiž vynikali Myšák s Liškou, kteří, ač by měli na to být součástí nejvybranější společnosti a byli opakovaně přesvědčováni, se, poddavše své lenosti, vydali s horší skupinou. Obě skupiny jely do Modravy, ta lepší skupina s nejvybranější společností však o šest kilometrů delší trasou přes Březník.
Setkavše se v Modravě, chtěli jsme si dát někde horké pití, avšak bylo moc plno. Mezitím jsme se ještě naobědvali svým vlastním jídlem. Géďa s Kubajsem se oddělili, ježto byli nejspíš už unavení a chtěli jet do chaty autobusem, Géďa ještě předtím vyměnivši si své běžky s Téďou.
Z Modravy jsme vyrazili zpět na Srní, nejprve prudce stoupajíce, později zase prudce klesajíce. Cesta však nebyla upravená, takže někteří odborníci, namátkou mohu zmínit Diviše, rozjevše se pořádně, nebyli vůbec schopní brzdit, až dosáhli rychlosti kolem 50 km/h. ³ A jak je svět nespravedlivý – vybraná společnost, v tomto případě Fred, Myšák a Ježek, jedouce první, si to odnesla – najevše do štěrku schovaném pod štěrkem, si dosti brutálně poškrábala lyže.
Pak jsme však už částečně dojeli, částečně došli zpět do tepla do naší milé chalupy, kde jsme hráli hry a vařili česnečku. Po delikátní večeři ⁴ jsme si ještě zahráli mafii, ⁵ při níž se zase všechno neštěstí sneslo na toho nejvybranějšího, ⁶ jenž se stal třikrát ze čtyř her vrahem. A ještě k tomu vrahové ani jednou nevyhráli!
Po hře část lidí, mimo jiné chtějíc se po hře uvolnit, vyrazila na příjemnou noční procházku. Po ní zase ta nejvybranější společnost, stejná jako včera touhle dobou, jdouc příkladem, vyrazila spát. ¹

Neděle
Ráno, dojedše zbylou polovinu rýžové kaše ze včerejší snídaně, ⁷ jsme vyrazili na výlet, samozřejmě s lakroskami. ⁸ Značnou část výletu jsme trávili u bobrů a jejich protržené bobří hráze, přešli jsme i přes jejich hrad a chodili po ledě, někdy tenčím, nežli bychom chtěli, na jejich jezeře. Nakonec i přes Kátino* ke konci pomalejší tempo jsme však všichni led přešli a mohli jsme se pustit do vrcholné aktivity výpravy, lakrosu, jejž jsme si pochopitelně všichni opravdu užili. Vyhrála, jako vždy, ta vybranější společnost. Muffin, pravděpodobně nechtě se vystavovat posměchu za to, že nemá lakrosku, raději do sněhu vyšlapával obrovského skarabíka.
Navrátivše se jsme uklízeli, hráli, připravovali noky se špenátem a parmezánem, dokazovali, že čaj se může říkat jakémukoli odvaru ze sušených rostlin, později obědvali a nakonec bohužel, rozloučivše se s kmeňáky, i odjeli.
Anžto náš první autobus nabral během kratičké chvíle před naším nástupem zpoždění asi dvacet minut, ježto byl úplně plný a možná i kvůli něčemu jinému, jeli jsme ze Sušice, kam nás zavezl, o půl hodiny pozdějším spojem.

Sláva všem účastníkům první běžkovací výpravy oddílu Skarabeus! ⁹

 

¹ To, že si ještě téměř do příchodu ostatních povídala, je vedlejší.
² Zejména Gédě s Ježkem, již ji plánovali.
³ Podle Divišova vyjádření.
⁴ Hádejte, co k ní asi bylo.
⁵ Městečko Palermo je zjednodušená verze mafie pro malé děti.
⁶ Kdo je asi součástí všech vybraných společností? Hledej, šmudlo, hledej!
⁷ To nebylo v plánu, původně byla zamýšlena ovesná, vločky jsme místo toho odvezli do klubovny.
⁸ Pouze ti, kdo si je přivezli, Ježek, nestíhaje v pátek autobus, nezvládl vyzvednout erární.
⁹ To by mělo být napsáno i na nějakém pomníku, ne jenom v kronice.

 

Zapsal: Fred (k němu také směřujte případné komentáře ohledně tvůrčího psaní 🙂

Fotky od Gédi, Freda, Muffina a Kubajse – (všechny pohromadě) najdete na oddílové Zoneramě