Velikonoční táboření na Kosáči 17. – 21. 4.

Účastníci: Standa, Ruben, Márvin, Filip, Přemek, Terka, Maya, Deborka, Ronja, Čenda, Káťa s Nicolasem, Eliška, Honza s Malou, Zdenda, Pípáček, Aleš, Honzík

Z Prahy jsme jeli vlakem do Plzně, odkud jsme jeli Pendolínem do Plané u Mariánských lázní, kde jsme poobědvali. Z Plané jsme šli 7 km na nejlepší louku, kterou nám Liga lesní moudrosti mohla poskytnout.

Tam jsme postavili naší Vránu. Dvoum oddílům jsme pomohli postavit teepee a jednomu oddílu jsme to teepee dokonce postavili. Začali jsme dělat dřevo a zabydleli jsme se.

Druhý den (pátek) nám pršelo a museli jsme obstarat chlopňovky. Většinu dopoledne jsme strávili ve Vráně a když pršení ustalo, šli jsme hrát hru. Potom začalo pršet a šli jsme do teepee. Když sprška po chvilce přestala šli jsme si s oddílem Draco zahrát hru cvička.

V sobotu bylo sportovní odpoledne (já jsem hrál šiny) a večer byl sněm (já a Terka jsme si splnili nováčkajdu). V neděli jsme hráli Uši-xáckou hru se Žvejkem. V pondělí jsme po pomlázce všichni usedli ke společné hostině.

Pak už jsme jen museli zbourat teepee a uklidit louku a odjeli jsme domů.

Zapsal Standa.