Běžková výprava na Srní 12.-14.01. 2024

 

Byli tu:

Fred, Ježek, Liška, Vojta, Filip, Géďa, Jakub, Muffin, Diviš, Káťa*, Myš, Sir Trol Teodor, Kubajs

Pátek
Dorazivše v pátek po úmorných tří a půl hodinách jízdy autobusy na Srní a došedše do chalupy, byli jsme přivítáni v již vytopené chalupě Géďou, Kubajsem a Káťou*, načež, navečeřevše se vlastního jídla, hráli jsme různé hry a postupně jsme chodili spát, ta v tu chvíli nejvybranější společnost, Fred, Myšák a Liška, samozřejmě, jdouc příkladem, vyrazila první. ¹

Sobota
V neděli, nasnídavše se speciální rýžové kaše pro vybranou společnost, jsme dlouho v klidu nepobyli, nechali chudáka Káťu* samotnou a vyrazili na autobus, jenž nás dovezl až na Modravu, Filipovu Huť, odkud jsme vyrazili na výlet krásným, čistým sněhem, jehož trasa je známá jen zasvěcenějším. ² Téďa si rozbil vázání, pročež šel pěšky. Každopádně u nějakého rozcestníku jsme se rozdělili na v tu chvíli nejvybranější společnost, jež se skládala z těch nejvýkonnějších a zároveň nejméně líných, a zbytek, mezi nimiž vynikali Myšák s Liškou, kteří, ač by měli na to být součástí nejvybranější společnosti a byli opakovaně přesvědčováni, se, poddavše své lenosti, vydali s horší skupinou. Obě skupiny jely do Modravy, ta lepší skupina s nejvybranější společností však o šest kilometrů delší trasou přes Březník.
Setkavše se v Modravě, chtěli jsme si dát někde horké pití, avšak bylo moc plno. Mezitím jsme se ještě naobědvali svým vlastním jídlem. Géďa s Kubajsem se oddělili, ježto byli nejspíš už unavení a chtěli jet do chaty autobusem, Géďa ještě předtím vyměnivši si své běžky s Téďou.
Z Modravy jsme vyrazili zpět na Srní, nejprve prudce stoupajíce, později zase prudce klesajíce. Cesta však nebyla upravená, takže někteří odborníci, namátkou mohu zmínit Diviše, rozjevše se pořádně, nebyli vůbec schopní brzdit, až dosáhli rychlosti kolem 50 km/h. ³ A jak je svět nespravedlivý – vybraná společnost, v tomto případě Fred, Myšák a Ježek, jedouce první, si to odnesla – najevše do štěrku schovaném pod štěrkem, si dosti brutálně poškrábala lyže.
Pak jsme však už částečně dojeli, částečně došli zpět do tepla do naší milé chalupy, kde jsme hráli hry a vařili česnečku. Po delikátní večeři ⁴ jsme si ještě zahráli mafii, ⁵ při níž se zase všechno neštěstí sneslo na toho nejvybranějšího, ⁶ jenž se stal třikrát ze čtyř her vrahem. A ještě k tomu vrahové ani jednou nevyhráli!
Po hře část lidí, mimo jiné chtějíc se po hře uvolnit, vyrazila na příjemnou noční procházku. Po ní zase ta nejvybranější společnost, stejná jako včera touhle dobou, jdouc příkladem, vyrazila spát. ¹

Neděle
Ráno, dojedše zbylou polovinu rýžové kaše ze včerejší snídaně, ⁷ jsme vyrazili na výlet, samozřejmě s lakroskami. ⁸ Značnou část výletu jsme trávili u bobrů a jejich protržené bobří hráze, přešli jsme i přes jejich hrad a chodili po ledě, někdy tenčím, nežli bychom chtěli, na jejich jezeře. Nakonec i přes Kátino* ke konci pomalejší tempo jsme však všichni led přešli a mohli jsme se pustit do vrcholné aktivity výpravy, lakrosu, jejž jsme si pochopitelně všichni opravdu užili. Vyhrála, jako vždy, ta vybranější společnost. Muffin, pravděpodobně nechtě se vystavovat posměchu za to, že nemá lakrosku, raději do sněhu vyšlapával obrovského skarabíka.
Navrátivše se jsme uklízeli, hráli, připravovali noky se špenátem a parmezánem, dokazovali, že čaj se může říkat jakémukoli odvaru ze sušených rostlin, později obědvali a nakonec bohužel, rozloučivše se s kmeňáky, i odjeli.
Anžto náš první autobus nabral během kratičké chvíle před naším nástupem zpoždění asi dvacet minut, ježto byl úplně plný a možná i kvůli něčemu jinému, jeli jsme ze Sušice, kam nás zavezl, o půl hodiny pozdějším spojem.

Sláva všem účastníkům první běžkovací výpravy oddílu Skarabeus! ⁹

 

¹ To, že si ještě téměř do příchodu ostatních povídala, je vedlejší.
² Zejména Gédě s Ježkem, již ji plánovali.
³ Podle Divišova vyjádření.
⁴ Hádejte, co k ní asi bylo.
⁵ Městečko Palermo je zjednodušená verze mafie pro malé děti.
⁶ Kdo je asi součástí všech vybraných společností? Hledej, šmudlo, hledej!
⁷ To nebylo v plánu, původně byla zamýšlena ovesná, vločky jsme místo toho odvezli do klubovny.
⁸ Pouze ti, kdo si je přivezli, Ježek, nestíhaje v pátek autobus, nezvládl vyzvednout erární.
⁹ To by mělo být napsáno i na nějakém pomníku, ne jenom v kronice.

 

Zapsal: Fred (k němu také směřujte případné komentáře ohledně tvůrčího psaní 🙂

Fotky od Gédi, Freda, Muffina a Kubajse – (všechny pohromadě) najdete na oddílové Zoneramě

Posted in Kronika, Kronika 2024.