Jarní putování – České Švýcarsko 29.4. – 1.5. 2022

Účastnili se: (seřazeno abecedně, nikoliv podle velikosti) Ctibor, Doubravka, Filip, Fred,
Funny, Jakub, Krtek, Kuba, Liška, Maruška, Muffin, Myšák, Téďa, Tonda – Zákusek, Vávra, Vojta,
Žovka a za vedoucí Michal.

V pátek jsme se sešli na Hlavním nádraží jako obvykle. Muffin ještě neumí psát, a tak si zvolil
Doubravku jako zapisovatelku. S drobným zpožděním dorazil Míša a mohli jsme vyrazit vlakem do
Děčína. Obsadili jsme tři kupé. V jednom se hrály karty Magic, v druhém „Poklad zlobrů“ a třetí bylo
povídací.
Když jsme dojeli do Děčína, s představou hromady času jsme začali hrát 100-3-100, když tu přišel
Muff, že vlak měl zpoždění a autobus jede už teď. Naštěstí jsme ho stihli, a tak jsme se za necelou
hodinku dostali do Jetřichovic. Pak jsme našli rozcestník a podívali se, kde je kemp. Došli jsme do
kempu, kde byl rybník. Spousta lidí tvrdila, že se ráno budou chtít vykoupat. Dostali jsme 50,- a ty
jsme mohli rozfofrovat v bufetu. Po večeři jsme si povídali u ohně a pak jsme šli spát pod širák.
Sobota: Ráno byla strašná kosa, a tak se do koupání nikomu nechtělo. Sbalili jsme si věci a vyrazili
jsme Pavlininým údolím, proti proudu Chřibské Kamenice. Cestou jsme museli několikrát brodit a
přelézat potok přes padlé kmeny stromů. Vojta a Filip při tom spadli do vody. Vojta ztratil balanc na
kládě uprostřed potoka a Filipa převážil batoh na úzké skalní římse. Když jsme si mysleli že už jsme za
vodou, musela se část vedoucích vrátit kus cesty zpět, protože Maruška někde ztratila boty. Když se
našly, tak jsme pokračovali společně dál. Bylo nádherné počasí a příroda kolem se probouzela. Téďa
na sobě cestou pochytal 25 klíšťat, druhý byl Kuba s 21 kusy.
Na konci údolí jsme došli k silnici a po ní k domovu důchodců, kde jsme pod vedením Elišky vyprosili
pitnou vodu. Pak jsme šli kus podzemním tunelem a starým náhonem až k bývalému akvaduktu.
Přichystali jsme si spaní a šla se hrát cvička. Ta skončila po dvou hodinách nerozhodně. To už byl
večer, tak jsme povečeřeli a hráli jsme „Poklad zlobrů“. Pak jsme šli spát
Neděle: Ráno byla strašná kosa. Vstávali jsme v 8:30, nasnídali se a odešli zpět k domovu důchodců
vyškemrat zase nějakou vodu. Pak jsme konečně našli správnou cestu a vešli do parku České
Švýcarsko. Šli jsme do kopce, z kopce, do kopce… až na Mariinu vyhlídku, kde jsme poobědvali.
Odtamtud jsme se vydali po červené turistické značce do Jetřichovic. Kousek před nimi, když jsme si
mysleli že máme hromadu času, jsme ještě odbočili pod kopec jménem Vyhlídka. Někdo šel
prozkoumat vrch kopce a ostatní hráli Poklad zlobrů. Pak jsme zjistili, že došlo ke změně jízdního řádu,
a že musíme stihnout autobus který jede za 20 minut. Trochu jsme běželi, ale nakonec jsme ho
s rezervou stihli. Teď sedíme ve vlaku a pokud se nic nestalo, tak jsme dojeli v pořádku domů.
Zapsali: Doubravka, Žovka, Zákusek a Michal

fotky z oddílového foťáku najdete tady

…a fotky od Míšy tady

Posted in Kronika, Kronika 2022.