Skarabeus a Naděje ve Stínadlech – schůzka 7.11. 2023

Sešli jsme se normálně v klubovně, ale nezdrželi jsme se a rovnou se vydali na Haštalské náměstí, kde už na nás už čekali skauti z oddílu Naděje. Prvně jsme se v rámci oddílů rozdělili na pět skupinek: kameny, nůžky, papíry, tapíry a spocky. Potom v každé z pěti skupin všichni dostali zvíře které museli pantomimicky předvádět a nesměli mluvit. Kameni si tak museli najít svoje party. Ke každé správné hře patří taky pravidla a na ty nastal čas teď. Octli jsme se totiž v době Rychlých Šípu. Ve Stínadlech se dlouho nic nestalo, tak jsme se tam vydali, abychom to trochu oživili. Na to jsme ale potřebovali mít svojí partu a správná parta musí mít především jméno, znak a klubovnu. Ve správné klubovně musí být léčivá mast, kdyby se někomu něco stalo a taky míč aby nebyla nuda. Tyhle všechny věci jsme museli najít a získat je. Obcházeli jsme kvůli tomu postavy které nám je mohli poskytnout. Lékárnice nám mohla dát mast ale po dlouhém dni potřebovala rozveselit. Vont zase znal všechna jména a znaky pro party ale chtěl za to vidět, že je parta dost silná. Míč vám mohlo dát dítě, ale to se ho nechtělo vzdát a tak ho s ním museli za něco vyměnit.  A nakonec klubovna, tu vám mohl poskytnou Továrník, který ale potřeboval, aby jste pro něj napsali milostnou báseň, předali ji jeho lásce a donesli mu nazpátek od ní vzkaz.

Pak už jsme se sešli zpět na náměstí, i když jste neměli všechno. Bylo totiž na čase se utkat o místo Velkého Vonta, který musel odjet za studiem do zahraničí. Abychom prokázali, že máme na to být Velkým Vontem, museli jsme najít a přinést střípky, jako symbol svých schopností. Kdo jich přinesl nejvíc, vyhrál. Samozřejmě, že si jen tak nemůžete říct “teď najdu nějaké střípky”. Mohli jsme si pro nápovědu dojít za Vonty, kteří nám za nějaký drb, který jsme slyšeli od jiné postavy, dal nápovědu, kde se naleziště střípků nachází. Když jsme se znovu sešli, spočítaly si party svoje střípky a určil se vítěz. Tím se stala Vojtova parta a tak jsme získali nového Velkého Vonta a oživili Stínadla.

Zapsala Doubravka s pomocí Diviše

Děkujeme moc Noemi a Pájovi za přípravu. Velký díky také patří skautům z oddílu Naděje, že s námi oživili Stínadla.
Posted in Kronika, Kronika 2023.