Výročka na Plešivec 26.5. – 28.5. 2023

Byli tam: Ježek, Muffin, Téďa, Fred, Filip, Myš, Bártek, Vávra, Jakub, Liška, Honza, Anička, Vojta, Martin, Diviš, Ctibor, Maruška, Prokop, Neda, Dorian, Julián, Limeta, Pípáček, Aleš, Péťa, Eda, Eliška, Tomáš, Marika, Patrik

V pátek jsme se klasicky sešli na Hlavním nádraží. I přes to, že někteří přišli pozdě, nakonec dorazili na nástupiště v plném počtu dvaceti tří osob. Pak jsme jeli vlakem R-Berounka až do Kařezu, kde jsme úspěšně všichni vystoupili a snědli Dorianovu buchtu. Následně jsme se vydali hledat nocleh, a protože nám štěstí přálo, tak jsme našli trampské tábořiště Hadí Rokle, kde jsme postavili přístřechy, což bylo následovně oznamováno:
skup. Fred 1-
skup. Jakub 3-
skup. Liška 2-
skup. Myš 3-
skup. Honzík 3
Nakonec jsme povečeřeli a šli spát.
V sobotu ráno nás několik nejmenovaných expertů vzbudilo křikem, a tak jsme, ač nechtě vstali už v půl osmé.

Po snídani jsme energicky vyrazili směr Plešivec, kterému se někdy přezdívá Olymp brd, což jsme se dozvěděli z naučné stezky. Cestu jsme strávili veselou konverzací , drbáním a hraním kontaktu, se zábavnou vsuvkou, kdy se Muffin po sázce vykoupal v rybníce. Kolem poledne jsme se po půlhodinovém přemlouvání konečně zastavili na oběd. Najezení a plní energie jsme byli opět na cestě, sluníčko pražilo a nám bylo vedro. Naštěstí jsme narazili na stánek s točenou zmrzlinou, měli vanilkovou a ovocný sorbet a byla skvělá. Odpoledne jsme dorazili na úpatí Plešivce a zahájili strastiplný výstup. Julianovi a Dorianovi jsme vzali batohy a s pár přestávkami jsme se dohrabali až na vrchol. Tam jsme potkali Elišku, Tomáše, Pípáčka, Aleše a děti. S nimi jsme se pak všichni zapsali do listiny. Před večerem ještě starší došli pro vodu, pak jsme si uvařili večeři a šli spát.
Ráno jsme si po snídani tradičně zahráli veverky. Pak jsme se rozloučili s kmeňáky a vyrazili. Udělali jsme si malou zacházku na vyhlídku a i když někteří nejdřív reptali, tak to za to stálo. Potom jsme šli kolem viklanu, který moc viklan nebyl, stál na dvou bodech, a přes pramen, kde jsme doplnili zásoby vody. Než jsme vyšli z lesa na louku, tak jsme se naobědvali a všichni si museli namočit hlavu. Cestou jsme se ještě zastavili na hřišti, a pak už jsme si to po silnici štrádovali až na zastávku. Jen asi 300 m před ní si Liška zase zvrtla kotník. Jak to dělá? Cesta vlakem proběhla bez komplikací, Jen Ctibor našel v batohu kámen, Na Hlaváku jsme se rozloučili a někteří odešli, někteří se odbelhali, domů.

Fotky najdete jako povětšinou na oddílové Zoneramě, díky Muffinovi a těm co drželi oddílový foťák pevně v rukou!

Posted in Kronika, Kronika 2023.